Projekty

Od roku 2013 spolek realizuje vzdělávací projekty pro MŠ, ZŠ a SŠ. Převažují  témata především s environmentální tématikou.  A velmi žádané jsou i projekty s regionální tématikou. V současné době provozujeme dvě terénní učebny pro výuku dětí v přírodě. První Přírodní učebnu najdete u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře a druhou Učebnu v lese a na louce objevíte v zámeckém parku ve Sv. Mikuláši.

 • cat

  Projekty

 • cat

  Semináře

 • cat

  Akce pro veřejnost

 • cat

  Výukové programy

 • cat

  Projektové dny

 • cat

  Řemeslné dílny

Počet programů: 25
pheventmodulegallery_204

JAK SE ŽILO V KUTNÉ HOŘE

Projekt, který rozšiřuje vzdělávací nabídku terénních výukových programů našeho regionu. Žáci v rámci výukových programů poznávají, jak se utvářelo a rozvíjelo město, jak se připojovaly a vznikaly jednotlivé městské části. Uvědomí si, že v Kutné Hoře vždy žila široká paleta sociálních vrstev obyvatelstva. Velmi dobře se žilo vyšším úředníkům, větším řemeslníkům a obchodníkům spolu s příslušníky svobodných povolání jako byli...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2019 - 31.12.2019

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŽS Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_203

POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Projekt oživuje vzdělávací nabídku projektových dnů a výukových programů ve spolupráci se záchrannými stanicemi. Školy získají možnost environmentální výuku propojit s mezipředmětovou vazbou a rozšíří výuku o praktickou dílnu zaměřenou na rozvoj manuální zručnosti žáků v jejich ZŠ. Společně tak pomůžeme zvýšit hnízdišť ptáků a úkrytů pro savce v okolí základních škol a tím rozšíříme i biodiverzitu města Kutné Hory. Projektem zároveň...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2019 - 31.12.2019

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŽS Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_225

POD HORAMI v terénu

Projekt volně navazuje na projekty Smysluplná zahrada, Učebna v lese a Učebna na louce. Hlavním cílem je poskytnout především terénní ekologickou a regionální výuku dětem MŠ, ZŠ a SŠ pro doplnění jejich výuky. Projekt mohou školy využít i pro volnočasové aktivity.

 • cat

 • cat

 • cat

  1.10.2018 - 31.10.2019

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ, ZŠ a SŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_224

O POČASÍ MÁME JASNO?

Nový projekt reaguje na poptávku a zájem kutnohorských základních škol po propojení výuky přírodních věd s předměty, které jsou pro děti složitější. Školy hledají možnost propojení s projekty, které dětem usnadní lépe pochopit přírodní a fyzikální vědy, např. hravými aktivitami nebo zajímavými pomůckami. Do Přírodní učebny u ZŠ J. Palacha bude nainstalována školní meteorologická stanice, která bude sloužit pro badatelské terénní programy. Žáci si v...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2018 - 31.12.2018

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŽS Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_223

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM

je název nového projektu pro ZŠ z Kutné Hory. Reaguje na poptávku regionálních výukových programů. V průběhu roku se děti při terénním programů dozví, jak se v Kutné Hoře obchodovalo na jednotlivých tržištích, kde byly masné krámy či chlebové lávky a co prodávaly pekáčové báby. V centru Kutné Hory objevíme i první obchodní domy a vše doplníme příběhy obchodnických rodin. V druhé části Kupecké počty nás čekají zajímavosti o mincích a bankovkách a...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2018 - 31.12.2018

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŽS Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_222

UČEBNA NA LOUCE

Po úspěšném projektu Učebna v lese se nám podařilo získat finanční prostředky na rozšíření učebny u Národního zemědělského muzea na Kačině. Učebna se rozšíří na přilehlou louku o tři nové panely s tématy: včely, hmyz a zemědělství. Opět bude šedá strana panelů věnovaná dospělým a zelená strana bude pro děti. Projekt doplní nové výukové programy pro děti MŠ a ZŠ s dotovanou dopravou. Programy hravě projí muzejní expozice s terénní výukou. Návštěvníci parku...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.1.2018 - 31.12.2018

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ, ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_221

SMYSLUPLNÁ ZAHRADA

Projekt Smysluplná zahrada navazuje na již realizovaný projekt Přírodní učebna. V průběhu projektu přeměníme spodní patro učebny. Doposud nevyužívaný prostor představí dětem i veřejnosti staré a méně známé ovocné odrůdy. Květinovo - bylinké patra doplníme o kompostér a vrbičkovou stavbu. Po pozemku bude rozvedena kapková závlaha. V přilehlé blízkosti vznikne i malá relaxační zóna s posezením. Pro Přírodní učebnu vzniknou 3 nové terénní výukové programy a bude připravena i 1 akce pro...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.10.2017 - 30.9.2018

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ, ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_220

ROK S PŘÍRODOU

Projekt je určen pro rozšíření výuky v nově vybudované Přírodní učebně u ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře. Připraveny budou 3 tematické projektové dny, věnované chráněným živočichům. Projektový dny budou připraveny ve spolupráci se Záchrannou stanicí Pavlov a prioritou programů bude kontakt se živým živočichem. Projektové dny doplníme školním skupinám i o výtvarnou dílnu.V návaznosti na tyto dny budou připraveny i nové výukové programy, které nabídnout možnost zúčastnit se třídám,...

 • cat

 • cat

 • cat

  6.2.2017 - 31.12.2017

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_219

KUTNÁ HORA (P)O ŠKOLE

Další z projektů, které základním školám v Kutné Hoře nabízejí praktickou výuku regionální historie. V průběhu projektu vzniknou 2 nové výukové programy, tentokrát zaměřené na kutnohorské školství. Chceme představit Kutnou Horu dětem i veřejnosti jako město, které mělo i v historii velmi významné místo ve vzdělávání. Už za doby Jezuitů měla Kutná Hora vyhlášené školství, k němu samozřejmě přispěl i Řád sv. Voršily a i Vysokokostelská škola měla...

 • cat

 • cat

 • cat

  6.2.2017 - 31.12.2017

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ZŠ KH a veřejnost

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_218

ZA HOUBOVOU VŮNÍ

Poslední z projektů rozšiřuje a zkvalitňuje kapacitu „zelené učebny“ v zámeckém parku na Kačině o další aspekt – mobilní naučnou stezku. Tentokrát s tématem „Putování za houbovou vůní“. Současně projekt doplní a zkvalitní mobiliář učebny pro terénní výukové programy. Ta bude sloužit především školní a předškolní mládeži. Novým netradičním způsobem využijeme bohatého kulturněhistorického i přírodního potenciálu kačinského zámeckého...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.8.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ stř. kraje

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_217

DRUŽINY V POHYBU

Nový projekt reaguje na poptávku a zájem kutnohorských základních škol po tématických terénních výukových programech. Naší snahou je realizovat terénní environmentální výchovu ve školních družinách, školních klubech a zájmových kroužcích ve školách na území Kutné Hory a umožnit tak dětem více pohybu při aktivním učení v odpoledních hodinách. Dáváme možnost dětem strávit čas mimo školní budovu. Nejlépe v přírodě, kde...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.8.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci ŠD z Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_216

BOTANIKA POD LUPOU

V průběhu projektu „Botanika pod lupou“ vzniknou minimálně 3 nové výukové programy – Květy, Listy a pletiva a Semena a plody, které přiblíží dětem svět botanické říše. U menších dětí budou programy připravené hravou formou, především na základě vlastních objevů. Pro mateřské školy budou programy propojené s tématy, která malým dětem pomohou lépe pochopit botanická tajemství opylování rostlin, fotosyntézu či rozmnožování dřevin, např. programy Květy a hmyz, Listy a stromy, Plody...

 • cat

 • cat

 • cat

  4.5.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ, ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_215

ZELENÁ KUTNÁ HORA

V návaznosti na úspěšné loňské projekty Kutná Hora na talíři a Labyrintem Kutné Hory jsme se rozhodli připravit více regionálních terénních výukových programů pro žáky ZŠ. Rozhodli jsme se rozšířit vzdělávací nabídku o botanické programy, které v naší nabídce doposud chyběly. V průběhu letošního roku vzniknou programy 2 nové terénní programy, které nám toto téma pomohou dětem názorně přiblížit. Program Kutnohorské parky přiblíží dětem jak...

 • cat

 • cat

 • cat

  8.4.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_214

UČEBNA V LESE

Cílem projektu „Učebna v lese“ je vybudovat lesní naučnou stezku v arboretu u zámku Kačina, která bude sloužit k terénní výuce dětí i dospělých při výukových programech i presentovat veřejnosti přírodní a kulturně historické hodnoty zámeckého parku na Kačině, který byl prohlášen evropsky významným územím Natura. Zámecký park Kačina a revitalizované arboretum přeměníme v zelenou učebnu formou informačních panelů, herních a pozorovacích zařízení, která nám pomohou při...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ, veřejnost

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_213

PŘÍRODNÍ UČEBNA

Cílem projektu je vybudování první části přírodní učebny na nevyužívaném pozemku u ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, která bude sloužit k realizaci terénních výukových programů spolku POD HORAMI. V současnosti jsou v areálu školy betonové terasy, většinou porostlé přerostlými jalovci a náletem. Postupně chceme proměnit jednu z teras v první část přírodní učebny, kde bychom získali prostor pro venkovní aktivity. Za pomoci pedagogů, dětí ze školy a místních občanů jej chceme přeměnit v...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2016 - 31.12.2016

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ, veřejnost

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_212

ZA POZNÁNÍM DO ULIC

Projekt je určen pro žáky kutnohorských základních škol. V rámci terénních výukových programů je zavede na místa spojená s geologickými zajímavostmi Kutné Hory i průmyslovou historií města.

 • cat

 • cat

 • cat

  1.10.2015 - 31.12.2015

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_211

HRÁTKY S ŘEMESLY

Pro žáky základních škol Středočeského a Pardubického kraje připravilo občanské sdružení POD HORAMI za podpory firmy Foxconn nový projekt "HRÁTKY S ŘEMESLY". Projekt přináší do škol řemeslné dílny zaměřené na košíkářství, drátenictví, knihařství a plstění.

 • cat

 • cat

 • cat

  22.9.2015 - 31.12.2015

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_210

LABYRINTEM KUTNÉ HORY

Projekt je zaměřen na realizaci regionální environmentální výchovy a představí žákům Kutnou Horu z pohledu geologa (jaro 2015) a průmyslníka (podzim 2015). Žáci se mohou těšit na realizaci interiérových výukových programů, které zároveň doplňují exteriérové komentované vycházky. V případě společné objednávky výukového programu a komentované vycházky získáte zvýhodněnou cenu. Cílem projektu je umožnit žákům poznávat hlouběji místo, kde žijí a studují a posilovat si...
 • cat

 • cat

 • cat

  1.5.2015 - 31.12.2015

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_209

KUTNÁ HORA NA TALÍŘI

Projekt je zaměřen na realizaci regionální environmentální výchovy. Žáci obou stupňů ZŠ se mohou těšit na realizaci 2 interiérových výukových programů.V první fázi, která proběhne v květnu a červnu 2015, se zaměříme na zemědělství na Kutnohorsku, v druhé fázi na podzim 2015 pak na ovocnářství a sadovnictví v našem regionu. Programy jsou připraveny s kurátory místních muzeí a jsou zaměřené na regionální výuku. Spadají tedy do „Výchovy k občanství“. Jsou také...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.5.2015 - 31.12.2015

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_208

STROMY A KEŘE - poznej je ve hře

Projekt je zaměřen na praktickou environmentální výchovu v mateřských a základních školách v regionu Středočeského kraje. Bude realizován ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem na Kačině. Pro školy zde budou připravené tři terénní výukové programy o stromech a dřevinách (1 program pro MŠ, 1 program pro 1. stupeň ZŠ, 1 program pro 2. stupeň ZŠ), které zábavnou formou představí žákům pestrost arboreta na Kačině. K programům bude vytvořena a v prostorách NZM instalována výstava...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.9.2014 - 31.12.2014

 • cat

 • cat

  Skupina: MŠ a ZŠ stř. kraje

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_207

ZA PŘÍBĚHY STROMŮ

Doplňující projekt k tématu Stromy a keře, který je zaměřen na obyvatele Kutnohorska. Projekt doplní výstavu v Národním zemědělské muzeu na Kačině besedou ( 20.11.2014) na téma" Významné stromy Kutnohorska a jejich příběhy" a komentovanou vycházkou "Památné aleje Kutnohorska – dědictví krajiny" ( 11.10.2014).

 • cat

 • cat

 • cat

  1.8.2014 - 31.12.2014

 • cat

 • cat

  Skupina: veřejnost

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_206

ROK NA ZAHRADĚ

Projekt je zaměřen na praktickou environmentální výchovu předškolních dětí mateřských školách v regionu Kutnohorska. Je rozdělen na 4 výukové programy pro děti a 1 seminář pro pedagogické pracovníky. Samotné výukové programy probíhají venku v zahradách školek v propojení s přírodou.

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2014 - 31.12.2014

 • cat

 • cat

  Skupina: žáci MŠ Kutné Hory

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_205

ETNOHRÁTKY ANEB CESTA KOLEM SVĚTA

Cílem projektu je umožnit žákům kutnohorských základních škol učit se o světovém přírodním bohatství, národech a jejich kulturních pokladech formou prožitku a hry. Tři výukové programy pro děti a pět seminářů pro pedagogy provádí účastníky po jednotlivých kontinentech a seznamují je se zajímavostmi typickými pro dané oblasti, ale zejména s tím, co je jim společné. Pedagogové získají metodické i praktické náměty na realizaci multikulturní výchovy ve výuce...

 • cat

 • cat

 • cat

  1.3.2014 - 31.12.2014

 • cat

 • cat

  Skupina: ZŠ II. st.

 • cat

 • cat


pheventmodulegallery_126

HRAČKY ZA DVĚ KAČKY

Pro 3. čtvrtletí roku 2013 jsme připravili pro školy vzdělávací projekt HRAČKY NAŠICH PŘEDKŮ, při němž se děti seznámily se životem našich rodičů a prarodičů. Jaký byl kdysi jejich „dětský“ svět a jak si hrají děti v současnosti. Formou tvořivých programů se děti MŠ a ZŠ v Kutné Hoře seznámily, že jejich dědečkům a babičkám stačilo ke hře např. zajímavé polínko, klacíky či brambory a ořechové skořápky. Projektový výukový program poukazoval na jiný styl života dětí na vesnici a odlišný...

 • cat

  Téma: Řemesla

 • cat

 • cat

  15.9.2013 - 31.12.2013

 • cat

  Čáslavsko, Kutnohorsko

 • cat

  Kapacita: 0/10 , Skupina: ZŠ, SŠ

 • cat

 • cat

  Uzávěrka přihlášek: 30.8.2013