KOMUNITNÍ ZAHRADA II. ">

KOMUNITNÍ ZAHRADA II.

2021-04-13

Navazujeme na loňský úspěšný projekt Komunitní zahrada a pro letošní rok nabízíme školám ještě několik volných projektových míst. Hledáme třídy, kterým chybí školní pozemek a přesto si chtějí vyzkoušet praktické činnosti  v přírodních učebnách v Kutné Hoře nebo na Kačině. Společně s lektorkou si v průběhu kalendářního roku děti vyzkouší   zahradnické a drobné údržbové práce, které jsou vždy přizpůsobené věku a zručnosti dětí. Snažíme se na principu vzájemné spolupráce udržet a rozvíjet obě terénní učebny, které slouží k výuce a relaxaci dětí a mládeže.  Zapojené třídy si za svou pomoc si mohou vybrat jeden výukový program či řemeslnou dílnu zdarma. U některých programů je k dispozici i dotovaná doprava. Cílem je nejen upevnění sociálních návyků k práci, ale především rozvoj  spolupráce třídy s regionální neziskovou organizací. Po domluvě lze realizovat i variantu, kdy např. starší ročníky darují dotovaný program MŠ nebo mladším spolužákům. Loňského ročníku se zúčastnilo 339 dětí ze základních škol, školních družin, kroužků i příměstských táborů a společně jsme  realizovali přes 20 projektových dnů. Pokud Vás nabídka zaujala, ozvěte se nám. Počet volných míst je omezen. Termíny realizace jsou možné do konce listopadu 2021.